Chính sách bảo hành

Chấp nhận bảo hành

  1. Login lần đầu thất bại (Sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA , checkpoint ) trong vòng 24h sau khi mua
  2. Bảo hành mất tích 24h đối với via XMDT
  3. Thông tin miêu tả Via không đúng với thông tin được ghi trên website khi mua

Từ chối bảo hành

Không bảo hành và chịu trách nhiệm với các trường hợp khách hàng không Change và bị Back.

  1. Via bị bạn làm checkpoint do lên Camp, Add thẻ, Reg BM
  2. Via bị bạn làm hạn chế quảng cáo do lên Camp, Add thẻ, Add BM, Red BM...
  3. Via bị bạn làm vô hiệu hoá tài khoản quảng cáo cá nhân do lên Camp, Add thẻ
  4. Via bị chủ Via back lại do không thay đổi thông tin sau khi nhận Via
  5. Via đã change thông tin (Pass, mail, tên...)
  6. Không bảo hành với acc login bằng VPN HMA , các dịch vụ fake ip kém chất lượng
  7. Và các vấn đề về via sau 24h kể từ thời điểm mua